Return Policy

Գնված ապրանքը ենթակա է վերադարձի առաքման օրվանից 14 օրվա ընթացքում, բացառապես ապրանքային ՀԴՄ կտրոնի առկայության դեպքում, եթե ամբողջությամբ պահպանված է ապրանքային տեսքը, փաթեթավորումը և կոմպլեկտացիան՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որևէ դետալ վնասված է և հնարավոր չէ փոխարինել։ 

  Անհատական պատվերով արտադրված կահույքը ենթակա չէ վերադարձի։
  Գործող զեղչերից և ակցիաներից առաջ գրանցված պատվերները ենթակա չեն վերաձևակերպման։

 Գնված ապրանքը 14-օրյա ժամկետում վերադարձնելու դեպքում հաճախորդը պարտավորվում է փոխհատուցել ընկերության կողմից մատուցվող ծառայության, այն է՝ առաքման գումարը՝ ըստ հետևյալ կարգի.

Երևանի տարածքում ՝  5000 դրամ,
Երևանից դուրս՝ առաքման հաշվիչի սահմանած գումարի կրկնակի չափով։

  Գնված ապրանքը առաքման համար նախատեսված ժամկետից երկու և ավելի օր խանութ-սրահում պահելու դեպքում ենթակա է վերադարձի, որի արդյունքում գնորդից գանձվում է գումար՝ տվյալ ապրանքի արժեքի 30%-ի չափով։


  * Կահույքագործի ծառայությունը հասանելի է առաքման օրվանից 14-օրյա ժամկետում, որի ընթացքում հաճախորդը պարտավորվում է պահպանել փաթեթների ամբողջականությունը և չբացել դրանք։ Ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում հաճախորդը պետք է տեսանկարահանի փաթեթները բացելու ընթացքը, որպեսզի թերությունների կամ պակաս դետալների պարագայում դրանք շտկվեն կամ լրացվեն ընկերության կողմից։ Տեսանյութի բացակայության դեպքում ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում գնված ապրանքի համար։

Alredy viewed
Filter
Found 5 
Remove list?
Warning
To add a product to the favorites list, you need to