Eurobaza առևտրի կենտրոնը հոգալով իր հաճախորդների հարմարավետության մասին, առաջարկում է կատարել գնումներ, կուտակելով միավորներ կատարած գնումներից:
Յուրաքանչյուր անգամ կատարելով գնումներ միավորները կուտակվում են քարտի հաշվառման հատուկ համակարգում: Կուտակված միավորները կարող եք օգտագործել Eurobaza առևտրի կենտրոնից գնումներ կատարելու ժամանակ :  Օգտագործելու պահին ձեռք բերված ապրանքի համար կուտակված ընդհանուր միավորներին համապատասխան տրամադրվում է զեղչ:
Ինչպես նաև քարտը հնարավորություն է տալիս դառնալու Eurobaza առևտրի կենտրոնի ակումբի անդամ և մասնակցել քարտապանների համար կազմակերպվող միջոցառումներին, խաղարկություններին և օգտվել ամենատարբեր զեղչերից և առաջարկներից, ըստ նախապես սահմանված կարգի:


Eurobaza կուտակային քարտի ձեռք բերման և կիրառման կանոններ.

-Քարտը կարող եք ձեռք բերել Eurobaza առևտրի կենտրոնից:
-Քարտի ձեռք բերումն՝ անվճար :
-Քարտի ձեռք բերման դիմաց գնորդը ստանում է նվեր՝ 1000 բոնուսային միավոր :
-Քարտին բոնուսային միավորների կուտակումը և օգտագործումն իրականացվում է միայն գնման պահին՝ կուտակային  քարտի ներկայացման դեպքում :
-Քարտի միջոցով կանխիկ դրամական միջոցների ձեռք բերումը հնարավոր չէ :
-Քարտը հանդիսանում է  Eurobaza առևտրի կենտրոնի (Յունիվերսալ Պրոջեքտ ՍՊԸ) սեփականությունը :
-Կուտակային քարտը գործում է միայն Eurobaza առևտրի կենտրոնում :
-Սույն քարտը չի հանդիսանում վճարամիջոց կամ արժեթուղթ և չի կարող օգտագործվել այլ կերպ կամ այլ նպատակներով, քան սահմանված է սույն պայմաններով :
-Քարտի կորստի կամ վնասվածքի դեպքում այն վերականգնման ենթակա չէ :
-Eurobaza առևտրի կենտրոնը որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն չի կրում քարտի կորստի, վնասվածքի, ոչնչացման և նմանատիպ այլ գործողությունների հետևանքների համար :

   
Հարցումների կամ քարտի կորստի դեպքում զանգահարել՝
011 555 055

Վերջին թարմացում՝ 01.10.2017