Մեր պայմանները

Eurobaza Shopping Center-ն երաշխավորում է գնված սարքի գնման պահին աշխատանքային վիճակում գտնվելու մասին:

Երաշխիքային սպասարկումը կատարվում է 20 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Երաշխիքային նորոգումը կատարվում է Eurobaza Shopping Center-ի մասնագետների կողմից, ընկերության սերվիս կենտրոնում:

Երաշխիքային վերանորոգման համար լրացուցիչ վճարումներ չի պահանջվում:

Սարքի տեղափոխումը եւ դրա հետ կապված ծախսերը կատարում է գնորդը:

Երաշխիքային վերանորոգումը չի տարածվում ծրագրային ապահովման վրա:

Երաշխիքային սպասարկվում չի կատարվում, եթե՝

  • Սարքը ունի մեխանիկական վնասվածք
  • Սարքի շահագործման պայմանները չեն համապատասխանում տեխբնութագրում նշված պայմաններին:
  • Սարքը ունի ինքնուրույն վերանորոգման կամ համալրման հետքեր:
  • Վնասված են երաշխիքային պիտակները:
  • Սարքի հաջորդական համարը չի համապատասխանում կտրոնում նշված համարին:
  • Երաշխիքային կտրոնը չի ներկայացված